Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení

Zajistíme právní rozbor věci, přípravu strategie obhajoby a zastoupíme Vás v soudním řízení.

Zastupování poškozených

Postaráme se o to, aby Vaše práva byla v trestním řízení ochráněna a uplatněna.

Právnické osoby

Nabízíme právní poradenství a zastupování v souvislosti s trestní odpovědností.

Náhrada újmy

Uplatníme Váš nárok na náhradu újmy způsobené nezákonnou vazbou a trestním stíháním.

Podmíněné propuštění

Obstaráme podklady pro žádost o podmíněné propuštění a následně zastoupíme v soudním řízení.

Mladiství

Poskytneme mladistvému právní pomoc ve všech stádiích trestního řízení.

Podmíněné propuštění

O podmíněné propuštění lze žádat po vykonání alespoň jedné poloviny uloženého trestu odnětí svobody. Pokud však odsouzený vykonává trest odnětí svobody poprvé, lze o podmíněné propuštění žádat již po jedné třetině uloženého trestu. Nesmí se však jednat o odsouzení za zvlášť závažný zločin dle výčtu uvedeného v trestním zákoníku.

V rámci komplexních služeb obstaráme veškeré podklady potřebné pro úspěšné podání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Mezi tyto podklady patří:

  • omluvné dopisy poškozeným,
  • příslib zaměstnání,
  • příslib bydlení,
  • příslib spolupráce s neziskovými organizacemi.

Jsme schopni rovněž navázat spolupráci se zájmovým sdružením občanů, které nabídne převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného a podá žádost o podmíněné propuštění svým jménem.

V případě neúspěchu je samozřejmostí podání řádných a mimořádných opravných prostředků, včetně ústavní stížnosti, a případné opětovné podání žádosti.

Kontaktujte nás

Přesvědčili jsme vás, že jsme pro Vás ti správní partneři? Kontaktujte nás! Zavolejte, napište e-mail nebo vyplňte formulář níže a brzy se s Vámi spojíme.

pospisil@akfp.cz

+420 602 463 096